•  

   

   

   

   

   

  לקראת עבודה חדשה:

  פעולות דיבור
  أفعال الكلام
  R480m