נשמיע קול | מופעי־דיבור

להקשיבלהצטרףלהתפצללהתבלטלהיטמע,לצעוקלצחוקלתת מקוםלהתפרץלהשתתק 

מופעי־דיבור שייכים לתחום אמנותי בעל היבטים חברתיים-אזרחיים, שקבוצת עלילה מקומית מפתחת בשנים האחרונות באמצעות טכניקות יצירתיות ששוזרות דיבור יחיד עם דיבור שיתופי, ליצירת מקהלות דיבור תיאטרליות, בהן הטקסט מתהווה בעבודת סדנא ומופע הדיבור משלב ביצועי סולו עם תזמורי דיבור משותף.

מופעי הדיבור נוצרים בהשראת מסורות עתיקות ימים – הדיתרמבוס היווני והראפ האפרו־אמריקאי על גלגוליהם השונים, מסורות יהודיות של מזמורי הלל, קינות, שוועות, תחינות, תלונות ומחאות שנותנות ביטוי לתחושת ועמדת היחיד והקהילה המבקשים להשמיע קול ולחולל שינוי בהתפתחות העלילה המקומית.

 


פלא הדיבור המשותף

המנגנון הפלאי של דיבור משותף מאפשר ביטוי אישי, מרחיב ומעצים, במסגרת פעולה פרפורמטיבית משותפת. הדיבור המשותף מזמין ומעודד הקשבה הדדית, שיתוף פעולה, יוזמה, קבלה של האחר, ומעניק תחושת תמיכה וביטחון לכל אחת ואחד מהמשתתפים.

במסגרת עבודה שעשינו עם בני נוער אמרה אחת המשתתפות: ״הקריאה המשותפת היא כאילו כולם נופלים אחורה אבל סומכים על זה שמישהו יתפוס אותם״.

גילינו שהמסגרת המשותפת מאפשרת לכל אחת ואחד לנוע בין הובלה של סולו לבין התמזגות עם הקבוצה, לפרוץ קדימה או לסגת לרגע אל הרקע, לחקות, להדהד, להכפיל, להמציא מחדש, לשנות, להאיץ או להאט, ליזום או להמשיך את הזולת, בתנועה מתמדת בין האישי לקולקטיבי.

העבודה המשותפת מעוררת קשב ערני לדיבור, מחלצת אותו מתבניות שחוקות, מרעננת אותו ומציגה אותו מחדש כפעולה בעלת כוח והשפעה, פעולה שבוראת מציאויות אלטרנטיביות, משמרת אותן או מתנגדת להן. פעולה שכרוכה באחריות.

תחושת היחדיו שנוצרת, מרוממת, מגבירה עוצמה ומרחיבה משמעות ושיתוף הפעולה שנוצר הופך את כל המשתתפות והמשתתפים, למשך רגעי האירוע, לקהילה אחת עם מטרה משותפת.

כל אחד הוא קול קטן וכולנו קול איתן

האם הקול האישי יכול להישמע ולייצג את הבעיות, הקשיים, ואת מצבם של הסובבים לו? כיצד יכולה הקהילה לתמוך בקול האחד וכיצד האחד יכול להשפיע  וגם לתת ביטוי לשאלות שמעסיקות את הקהילה אליה הוא משתייך?

בקבוצות העבודה שמתפתחות בסדנאות, אנחנו מבקשים לטפח את קולם של האינדיבידואלים השונים ולפתח את עולמם הייחודי. לצד עבודה זאת, אנחנו מבקשים לחפש את המכנה המשותף לקולות השונים, וגם את ההתנגשויות ביניהם, במסגרת בה הדיבור האישי, האינדיבידואלי, הופך להיות חלק מתמונה יותר מורכבת – קולה של הקהילה.

איך נקים יחד מקהלת דיבור?

יצירת הטקסטים:

במהלך הסדנא נלמד לתת ביטוי בכתיבה ובדיבור לטקסטים אישיים. נדלה מעצמנו מילים שמקורן בחוויות אישיות, בחלומות, בסיפורי מסעות אישיים. נכתוב מכתבים על מאוויים כמוסים וגם מכתבים של טענות ותלונות, נתנסה בכתיבה אוטומטית ובכתיבה קבוצתית, וגם בפורמט של שיחות שמהוות מקור לטקסטים דיאלוגיים.

נשכלל את היכולת לפענח דפוסים פרוזודיים בדיבור היומיומי. נגלה בדיבור חריזות, מקצבים, דימויים והקשרים פואטיים שיהוו בסיס לביצוע מופע־הדיבור. נלמד לערוך את חומרי הגלם תוך כדי בניית כללים ומבנים טקסטואליים מתוך אוריינטציה פרפורמטיבית.

פיתוח אירוע הדיבור:

העבודה בסדנא מתבססת על טכניקות לביצוע טקסט ששוכללו בעבודת קבוצת התיאטרון שלנו: זיהוי וביצוע של מצלולי הטקסט, הקצביות שלו, הטעמות, דינמיקות של עוצמות, גווני קול, פעולות דיבור, זהויות ונקודות מבט מתחלפות, ותבניות דיבור אישיות וקולקטיביות שמארגנות אותו.

חלק מהעבודה יוקדש למנגנוני הדיבור הקבוצתי: איזון ההקשבה והעברת הפוקוס בין יחיד לקבוצה, היכולת ליצור תגובה לזולת על ידי המשך, יצירת שינוי, פיתוח, הרחבה או הנגדה.

הצגת הפרויקט לקהילה

את התהליך מקיימים יוצרי ושחקני הקבוצה במשותף עם חברי המקהלה. קבוצת העבודה שתיווצר תפתח במשך 3-10 מפגשים או יותר את החומרים שונים, בהם יבואו לידי ביטוי תחומי עניין ומאוויים אישיים, ובהם גם תתגבשנה העדפות קולקטיביות. במהלך 3-5 פגישות מסכמות נעסוק בעריכה ובגיבוש של החומרים שנוצרו למכלול של מופע־דיבור, והוא יוצג לקהילה המיידית של משתתפי הפרויקט.

יש גם אפשרות לתהליך קצר יותר ליצירת מקהלה חד פעמית, וגם אפשרות ליצור פרויקט מתמשך שיתפתח במהלך של תקופה יותר ארוכה.

אנחנו מייחסים חשיבות רבה לאירוע הפתוח לקהילה, ולהשקעת מאמץ יצירתי משותף כדי להעניק לו מסגרת בימתית משמעותית שתיתן מקום ותבליט את כל אחד מקולות המשתתפות והמשתתפים.

בתהליך עבודת המקהלה, הופך הדיבור לכלי לחקירה אישית וחברתית, כאמצעי הבעה וככלי למידה שדרכו נשאלות שאלות על הזהות האישית וגם על זו הקולקטיבית. לדיבור המשותף פוטנציאל חברתי כאמצעי לחשיפת קונפליקטים, ליצירת זיקות, למיסוס דעות קדומות ולגישור, בכדי להשמיע ולהשפיע על המרחב המשותף בו אנו חיים.

לפרטים נוספים ולשאלות: [email protected]

יצירת הפרויקט: קבוצת תיאטרון רות קנר – עלילה מקומית
פיתוח אמנותי ופדגוגי: יאיר ורדירות קנר
מדריכי הסדנאות: רונן בבלוקישירלי גלעדי מאירוביץ', טלי קרק
הפקה: יאיר ורדי
מנהלת הפרויקטשירה יובל