עלילה מקומית

אוסף של יצירות בימתיות, אשר צמחו כולן
מתוך טקסטים ספרותיים או דוקומנטריים,
והן מתבוננות, בודקות, מהרהרות, מערערות,
חוקרות וחותרות למיפוי תלת־מימדי, חי ובלתי
אמצעי של אירועים היסטוריים מכוננים של
ההוויה הישראלית.

 


עלילה מקומית א >>

עלילה מקומית ב >>