מעגל קריאה משותפת

עם: שירלי גל, סיואר עואד, רונן בבלוקי, עדי מאירוביץ'

הפעולה הוצגה כחלק מפעולות דיבור أفعال كلام –
אוספים וחיבורים חדשים מעבודות הקבוצה
29.11.21 – 4.12.21
אלפרד, מכון שיתופי לאמנות

 


בעבודת סדנא, שמוליכה אל פעולת קריאה משותפת, נתוודע אל 'תנים וערבים' מאת פרנץ קפקא – סיפור על סכסוך דמים עתיק יומין בין שתי קהילות.

נתחיל בעבודת סדנא בקבוצות קטנות, ויחד עם שחקניות הקבוצה נפעיל את הטקסט – נמלמל, נדגיש, נאריך ונקצר, נלחש ונצעק, נרווח, נשלב מילים, נחפש תבניות דיבור, נסלסל, נתפצל, ובסופו של דבר נתכנס יחדיו למעגל אחד לקריאה משותפת של הסיפור.