רשם הפעולות מדווח

 


מתוך חזרות על 'פעולות דיבור' >>

מה מפריע לך כאן – מקהלת דיבור >>

עלילות חומית مغامرات حوميت >>

איפה הציונות – מופע מקהלה >>

פעולות דיבור – ערב ההופעה >>

ומיהו רשם הפעולות? >>