תגידי לי משהו قولي لي إشي

معرض كلام  תערוכת דיבור

עבודות מאת רות קנר أعمال من تـأليف: روت كانر
אוצר: יאיר ורדי أمين المعرض: يائير ڤاردي
עיצוב: כנרת קיש تصميم: كنيرت كيش
שותפות/ים ליצירה ומופיעות/ים: שירלי גל شيرلي چال, סיואר עואד سوار عوّاد, רונן בבלוקי رونين بَبلوكي,
עדי מאירוביץ׳ عادي ميئيروڤيتش, בשיר נהרא بشير نهرا, איבאא מונדיר إباء منذر

בכורה: 14.6.21, גלריה בית הגפן, חיפה.

 


צ ע ד נ ו ב ר ח ו ב ו ת צ ד ד י י ם צ ו س ر ن ا ف ي ش و ا ر ع ج ا ن ب ي ة ت ن صّ ت ن ا ع ل ى ا ل م ا رّ ي ن ص د ن ا أ ح ا د ي ת ת נ ו ל ע ו ב ר י ם ו ש ב י ם צ ד נ ו ד י ב ו ר י ם א ג ב י י ם ג י ל י נ ו צ ו ר ו ת צ ל ל נ ו ל ת ו כ ן ث ا ع ف و يّ ة ا ك ت ش ש מ ע נ ו צ ע ק ف ن ا أ ش ك ا ل ا غ ص ن ا ف ي ا ل م ض م و ن س م ع ن ا ص ر ו ת ש א ל נ ו א י ך מ ג י ע י ם ו צ י י ר ו ל נ ו א ת ה ד ר ך ב מ י ל خ ا ت س أ ل ن ا ك ي ف ن ص ل و ش ر ح و ا ل ن ا ا ل ط ر ي ق ب ك ل م ا ت ت ص و ي ر يّ ة ق ل ن ا ل أ ن ف س ن ا أ ن ا ل י ם צ י י נ ו ל ע צ מ נ ו ש ה ד י בו ר י ם ה י ו צ פ ו י י ם ל מ ד נ ו כ מ ה ה ד י ב ו ר י ם ה י ו ל א צ פ ו י י ם מ צ א נ ו ב ה ם أ ح ا د ي ث ك ا ن ت م ت و قّ צ ע ר ש א ל נ ו ש א ל ו ת צ י ט ט נ ו צ י ר פ נ ו צ י ל מ נ ו צ פ י נ ו נ ב ה ל נ ו ל ג ל ו ת ש ה ש א ל ו ת ע צ מ ן ח ש פ ו א ו ת נ ו ע צ ع ة ت ع لّ م ن ا ك م ك ا ن ت ا ل أ ح ا د ي ث غ ي ر م ت و قّ ع ة و ج د ن ا ب ه ا ح ز ن ا س أ ل ن ا أ س ئ ل ة ت ن صّ מ נ ו צ ח ק נ ו ע ל ע צ מ ت ن ا ا ق ت ب س ن ا ر ب ط ن ا ص وّ ر ن ا ش ا ه د ن ا ذ ع ر ن ا ل ك و ن ا ل أ س ئ ل ة ن ف س ه ا ك ش ف ت ن ا ن ح ن أ ن ف س ن ا ض ح ك ن ا ع ل ى أ ن ف س ن ا س أ ل ن ا ع ن ا ل ص د ق ت خ ل ي ن ا ع ن ا ل ص د ق ك نّ ا נ ו ש א ל נ ו ע ל צ ד ק ו י ת ר נ ו ע ל צ ד ק צ ד ק נ ו ? ص ا د ق ي ن ؟ צ מ צ מ נ ו צ מ צ מ נ ו צ מ צ מ נ ו ע צ ר נ ו ב צ ד ה צ ו מ ת צ פ ق لّ ص ن ا ר ו ל נ ו ق لّ ص ن ا ق لّ ص ن ا ت و قّ ف ن ا ب ج ا ن ب ا ل م ف ر ق ص فّ ر و ا ل ن ا

 

התערוכה 'תגידי לי משהו' מציגה סדרת פעולות דיבור
של קבוצת תיאטרון רות קנר.
התערוכה מבקשת להקשיב למנגנונים הפלאיים של הדיבור
האנושי – האופנים המפתיעים בהם בני אדם פועלים עם מילים:
מצהירים, מתקיפים, מחמיאים, מאיימים, מפתים, חושפים,
מטייחים, בוראים ומפרקים עולמות באמצעות מילים.
התערוכה תתפרס על פני שתי הקומות של גלריה בית הגפן
ותזמין את הצופות והצופים לנוע בין ובתוך מרחבי דיבור.

المعرض "قولي لي إشي"  يعرض سلسلة عروض-كلام جديدة
لفرقة مسرح روت كانر
المعرض يستدعِ الإصغاء لآليات الكلام البشري- الطرق
المفاجِئة التي بها يعمل البشر بواسطة كلمات:
يعلنون، يعارضون، يهاجمون، يصالحون، يحذّرون، يجاملون،
يهدّدون، يغرون، يشرحون، يكشفون، يخلقون ويفكّكون عوالم باستعمال كلمات.
المعرض سيمتد على طابقي جاليري بيت الكرمة ويدعو
المشاهدات والمشاهدين للتنقُّل بين ومن خلال مساحات الكلام.

 

עוד על התערוכה >>

מן העתונות >>