משפט על הבמה

אל-נא תכניסי את תחומי ארצי
תמריץ לרצח המשבש לב צעירים,
מטריף את דעתם מבלי שישתכרו.
אל-נא תטעי בין אזרחינו אלימות –
תתסיסי את ליבם כמו תרנגולים
לריב-אחים ולמלחמת מפלגות…

…בין הישרים בעיר אמצא
שופטים לרצח שיקפידו בשבועה
לדבוק בחוק הזה, אותו אקבע לעד.
אני אשוב כשאבחר את הטובים
בין אזרחי לדון בכך בהגינות
ולקיים את שבועתם בתום לבב.
עליכם לזמן עדים והוכחות
שעליהם תשתיתו את עמדותיכם…

האלה אתנה, מתוך נוטות החסד מאת איסכילוס

התוכנית הוצגה לראשונה ב30.6.2016 במשכנות שאננים, באירוע מיוחד בהשתתפות פרופ' נורית יערי ועו"ד אביגדור פלדמן

 


שרשרת נקמות הדם הרצחניות שמתחוללות בטרילוגיה "האורסטיאה" מאת אייסכילוס, מגיעה לשיאה בטרגדיה "נוטות החסד". (המאה ה – 5 לפנה"ס)

זהו מחזה עתיק שאוצר בתוכו תובנות רבות עוצמה, שלרלוונטיות שלהן לחיינו היום יש חשיבות אדירה. בתנופה דרמטית, ובאמצעות עלילה מסעירה, מעלה הטקסט אל הבמה את הקונפליקטים המרכזיים של חיי האדם: ההתנגשות בין דחפים פראיים לבין סדרי התרבות, בין עוצמות נקביות לזכריות, בין סדרי האדמה לסדרי השמיים.

ב"משפט על הבמה" נציג סצנות נבחרות מתוך המחזה "נוטות החסד" מאת אייסכילוס, ובמרכזן סצנת המשפט הראשונה בתרבות המערב. באמצעות דימויים חזותיים, שירה ותנועה עוסקת קבוצת התיאטרון בשאלות יסוד על נקמת דם, משפט, צדק ותיאטרון.

מתוך חומרי התכניה >>